rap

rap

Storyboard Text

 • Sila ay nanirahan dito upang sila ay maghugas ng pinggan at magkaroon ng pagkukunan ng inuming tubig
 • 
 • 
 • Ang mga tao ng Indus ay nakatira sa Mahanjo-Daro na sa tabi ng Indus River
 • Ang ibat ibang tao ng Indus ay pinag uuri batay sa kanilang katayuan
 • Ang kanilang mga bahay ay pinaghiwalay sa ibat ibang lugar depende sa kanialng palipunang uri
 • Ang mga magsasaka ay gumagawa ng mga dike at kanal
 • Ang maruming tubig sa loob ng aminng bahay ay papunta sa kanal at palabas ng lansangan
 • Ang mga tao ng Indus ay nakikipagkalakalan sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga aytem
 • Ang mga tao ng Indus ay gumagamit ng seal upang ipakita kung sino ang nag mamaya-ari ng isang bagay
 • Ang tungkulin ng Paring-hari ay gumuwa na sa tagapamagitan sa Diyos at mamamayan,namamahala sa irigasyon,tagapagtupad ng batas at iba pa
 • Ang Indus ay pinamumunuan ng isang Paring-Hari
 • Ang mga tao ng Indus ay maraming sinasambahan na Diyos at Diyosa tulad ng Dyos ng tubig,tao at hayop pero ang pinakatangi ng Diyos ay isang babae
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family