Komiks: Kaluluwa ng Bansa, Wika!

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Komiks: Kaluluwa ng Bansa, Wika!
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Komiks: "Kaluluwa ng isang Bansa, Wika!"May-akda: Carol Albay
 • Hola! cómo estás?
 • Pagsasalaysay:May tatlong magkakaibigan si Flavio (Espanyol), Danilo (Pilipino) at si Gabriel (Amerikano).Sa inyong palagay paano magkakabuklod buklod ang tatlo sa kabila ng pagkakaiba ng lahi, kultura, at wikang kinalakihan?
 • Kumusta?
 • Hi! Everyone!
 • 1. Wika ay sagisag ng pambansang pagkakakilanlan
 • Pagsasalaysay:Patungo ang magkakaibigan sa bayan ng San Diego at sa kanilang paglalakbay ay nagpalitan sila ng mga opinyon at saloobin tungkol sa bali-balitang pagtaas ng buwis ng pamahalaan.
 • Danilo, narinig mo ba ang balita na muli na namang itataas ng gobyerno ang buwis?
 • Oo, balitang-balita na ito sa bayan, at madaming hindi natuwa sa balitang ito.
 • Sang-ayon ako riyan. Halos magkagulo na sa bayan dahil sa balitang iyan.
 • 2. Wika ay susi sa pagkabuklod-buklod ng damdamin, diwa ng mga mamamayan.
 • Magsitahimik kayo! Oh, Nais niyo pang ikulong namin kayo!
 • IBABA ANG BUWIS, IBABA ANG BUWIS!
 • Nagkasundo-sundo ang mga Pilipino na magprotesta dahil sa pagtaas ng buwis, at nagkaroon sila ng sapat na komunikasyon sa suliraning ito.
 • IBABA ANG BUWIS, IBABA ANG BUWIS!
 • 2. Wika ay susi sa pagkabuklod-buklod ng damdamin, diwa ng mga mamamayan.
 • Pagsasalaysay:Nakarating sa bayan ng San Diego ang magkakaibigan. Sa kanilang paglalakad may nakasalubong silang isang lalaki na may singkit na mga mata.
 • 3. Wika nagsisilbing instrumento upang magkaunawaan.
 • .
 • 3. Wika nagsisilbing instrumento upang magkaunawaan.
 • Nihao, Nǐ xūyào shénme
 • Nihao!
 • Flavio ano raw sabi nung intsik? Inihaw?
 • Pagsasalaysay:Sa tatlong magkakaibigan tanging si Gabriel lamang ang nakakaunawa sa Intsik. Dahil si Gabriel ay Bilingualismo o may kakayahang mag salita ng higit sa isang wika.
 • chico tonto!(silly boy)Hindi ko rin naunawaan.
Over 30 Million Storyboards Created