Search
  • Search
  • My Storyboards

Liongo

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Liongo
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Isinilang si Liongo sa isa sa pitong bayang nasabaybaying- dagat ng Kenya. Hari siya ng Ozi, Ungwana, at Shangha.
  • Si Liongo ay malakas at mataas tulad ng isang higante at hindi nasusugatan ng kahit anong armas, ngunit kung siya’y tatamaan ng karayom sa kaniyang pusod ay mamamatay siya. Ang nakakaalam lamang ng sikretong ito ay si Liongo at ang kaniyang inang si Mbwasho.
  • Nagtagumpay si Liongo sa pananakop ng trono ng Pate. Nais ng pinsan ni Liongo, na si Haring Ahmad na mawala siya kaya ikinulong siya nito.
  • Nagkaroon ng pagpupuri, kaya naman nagkaroon si Liongo ng tyansa na tumakas.
  • Nagtagumpay si Liongo sa kaniyang pagtakas at nanirahan sa gubat. Siya ay nagsanay ng mabuti sa paghawak ng busog at palaso. Bumangon muli si Liongo at nanalo sa paligsahan ng pagpana, subalit ito pala’y pakana ng hari upang siya ay madakip at muli na naman siyang nakatakas.
  • Matagumpay na nagwagi si Liongo sa digmaan laban sa mga Gala(Wagala) kaya't ibinigay ng hari ang kaniyang anak na dalaga upang siya'y mapabilang sa kanilang pamilya.Nagkaroon sila ng anak na lalaki na siyang trumaydor at pumatay sa kanya.
Over 30 Million Storyboards Created