msm

msm

Storyboard Text

 • Ito po inhaler! Max po, Si Max po ako.
 • hindi ako makahinga, Jayson, Jayson.
 • Salamat po, Aling Anita.
 • Isang milyon? Kahit lahat buto atin dalawa hindi kaya bayad lyan. Iyan casino sunog pera para sa hali- maw.
 • Sa totoo lang kailangan ko ng malaking halaga nalulong ako sa casino. Isang milyon na down sa Lunes .
 • 250 na lang kulang ko, tulungan niyo ako, alam kong lagi kayong may paraan. Last year, humina ang katawan ko, may anemia pala ako .Bumababa ang blood count ko, nangangamba ako Aling Anita .. Gusto kong sagipin anak ko.
 • Lalabas sa pagkakasapi si Elena,Manginginig si Anita habang inaalalayan ni Jackson. Dumating si Max at iniabot ang inhaler sa matanda. Nagpasalamat si Jackson kay Anita sa muli nilang pagkakausap ng kanyang asawa na si Elena. 
 • Bi Hwa, this is auntie, where are you? Okay, nearby, can you drop by . . . Yes, I think we should.
 • Sa iyo na Max, bigay si Jayson. Alaga mo siya mabuti ha.
 • Masakit man sa kalooban ni Aling Anita ang pagtawag sa kanyang pamangkin, na isang inusrance agent, na nagkataon ay agent din kanyang anak na si Jayson. Sa kabila nito, ay walang pag aalinlangang kinuha ni Anita ang kanyang telepono, at tinawagan ito.
 • To let Jayson finally free, kinuha ni Anita ang saranggola at tuluyan niya na itong inihabilin kay Max. At sa paglabas ni Max ay yuyukod sa altar si Anita, bilang pasasalamat.
 • Si Anita, 75 taong gulang, Chinese-Filipino na nakatira sa downtown Manila. Altar ng mga nuno ang pusod ang kaniyang tahanan. Naroon ang larawan ng mga nasirang magulang Antonio Chua at ni Antonio na kamamatay pa lamang. Mayroon magarang saranggola sa tabi na may ulo ng dragon.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family