Alamat ng Lapis

Updated: 9/18/2021
Alamat ng Lapis

Storyboard Text

 • Ako si Lance!
 • At ako si Penny!
 • Nasira ang project ko!
 • *Gamitin ang kapangyarihan para sirain ang gawa ni Ella*
 • Kapangyarihan namin ito! Kaya kami ang masusunod!
 • Lance, Penny. Dapat niyong gamitin ang mga kapangyarihan niyo para sa kabutihan. Parurusahan kayo kapag ginawa niyo ito ulit!
 • Oo!
 • Sila Penny at Lance ang mga batang may taglay na kapangyarihan kesa ordinaryong mga bata. Si Penny ay may kakayahang maglikha ng mga bagay na nais niya, samantalang si Lance ay kayang manira ng kahit anong bagay o kaya niya itong mawala kapag ibig niya.
 • SINO KA???
 • Ako ay isang mahiwagang diwata. Alam ko kung ano ang ginagawa niyo gamit ang mga kapangyarihan niyo! Dapat ay maparusahan kayo!!
 • Sa loob ng silid aralan ay nagagawa nilang gamitin ang kapangyarihan sa kapwa nila kamag-aaral. Ginagawa nila itong katatawanan na nagdudulot ng kaguluhan sa silid aralan.
 • Patawad po! Hindi na namin uulitin ang mga ginagawa namin! Magbabago na po kami! Pangako po!!
 • Hindi sapat iyon para sa mga pinaggagawa niyo! Kaya parurusahan ko na kayo!
 • Pinagsabihan sila ng kanilang mga guro ngunit sila ay naging lapastangan.
 • Habang papauwi ay nagpakita ang mahiwagang diwata sa kanila at sila ay pinagsabihan sa kanilang kamalian.
 • Humingi sila ng kapatawaran ngunit huli na ang lahat at silang dalawa ay pinarusahan. Sa isang iglap silang dalawa ay naghalo, subalit may isang bagay lumitaw….
 • Isang tuwid na bagay na may matulis at itim na dulo. Ito ay maaring gamitin panulat at maaring gamiting pambura naman ang kabilang dulo. Tinawag itong LAPIS mula sa pangalan ng dalawang bata.