Search
  • Search
  • My Storyboards

Ang Marikit na si bungansakit

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Ang Marikit na si bungansakit
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Ang marikit na si bungansakitAlamat ng mga Waraymuling isinalaysay ni christopher S. Rosales
  • Ako si guilanda
  • Ako si kadiko
  • Isang araw, pagkaraang maligo nina kadiko at guilanda sa mahiwagang bukal ay nakadinig sila ng isang matinis na hikbi
  • Akala nila'y siyap lang ng mga bagong pisang sisiw o tiririt ng mga masayahing pipit.maya-maya pa, sa lilim ng punong pamitugon ay namasdan nila ang isang sanggol.Napakaputi ng sanggol nagniiningning ang balat nito tulad ng unang bituin sa dapithapon.dali-dal ay kinarga nila ang sanggol bigla naman to tumigil sa pag iyak. ngumiti ang sanggol nang pagkatamis-tamis.Natunaw ang puso nina kadiko at guilanda kapagdaka ay nag ikot-ikot sa buong bayan ang magasawa.Isa-isa nilang tinanong ang lahat kungg sinumang nakaiwan sa bata. Halos maluha sina kadiko at guilanda sa labis na kagalakan noon din ay nanikluhod sila at naggpasalamat sa kalangitan ay gayon nga ang kanilang ginawa.Itinuring nila ang sangggol na parang tunay nilang anak . lahat ng panahon at atensiyon nila'y tinuon nila sa bata. pinangalan nilla ang sanggol na bungansakit.
  • lumaking napakarikit ni bungansakit.Lahat ng kalalakihan sa kanilang bbayan ay naakit sa kaniya.Marami ang humanga hhindi langg sa pambihira niyang ganda,kundi pati na rin sa pagiging likas niyang matulugin,madasalin, at magalang. 
  • Ang almat ay nagbibigay-daan sa amin upang makakuha ng kaalaman, ito ay talagang mahalaga upang matukoy ang mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan at magsagawa ng karagdagang pananaliksik. Lahat ng kultura ay may mga alamat, kwento, alamat, at alamat. Ipinapakita nila kung ano ang iniisip ng mga grupo ng mga tao tungkol sa mundo at kung paano ito nakikita.
Over 30 Million Storyboards Created