KIK BAB 2

KIK BAB 2

Storyboard Text

  • Dengan menggunakan kaedah brainstroming, kumpulan telah mengenakpasti 10 masalah. Seterusnya kumpulan telah menjalankan soal selidik bagi menyenaraipendek 5 masalah utama iaitu:
  • MASALAH PERTAMA:Sistem peta nilai di JPPH Kuala Terengganu yang tidak seragam, tidak berpusat dan kurangefektif.
  • MASALAH KEDUA:Kaedah penyimpanan fail teknikal di JPPH Kuala Terengganu yang tidak sistematik.
  • MASALAH KETIGA:Kaedah perkongsian maklumat unit informasi harta dengan unit teknikal di JPPH KualaTerengganu yang kurang berkesan.
  • MASALAJH KEEMPAT: Rekod data sewa di JPPH Kuala Terengganuyang tidak mesra pengguna.
  • MASALAJH KELIMA:Sistem pener imaan permohonan nilaian secaramanual di JPPH Kuala Terengganu yangkurang efisien.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family