lvfkvn

lvfkvn

Storyboard Text

  • “Sabi sa mga alamat, nagka-panahon nuong nakaraan, ang mga diwata o diyos ay namuhay tulad at kasa-kasama ng mga tao. Kahit na sila ay may hiwaga, nagsasalita sila at umiibig, namimili sa talipapa at iba pang karaniwang gawain ng mga tao hanggang ngayon. Ang alamat ni Mariang Makiling ay tungkol sa dalawang ganitong diwata nuong Unang Panahon, sina Gat Panahon at Dayang Makiling, at ang kaisa-isa nilang anak, si Maria.
  • Naging ugali niya ang mamasyal sa talipapa kapag araw. Pagdaan niya, yumuyuko ang mga tao sa magalang na pagbati.
  • Dalawang katulong na Aeta ang lagi niyang kasama pagpunta sa talipapa, bitbit ang isang buslo ng luya na ipinagpa-palit ni Mariang Makiling – wala pang salapi nuon, at ang bilihan sa katunayan ay palitan lamang ng mga dala-dalang bagay.
  • Isang araw, nagtungo sa talipapa ng Makiling si Gat Dula, ang panginuon sa nayon ng Bai, upang mamili at mag-aliw.
  • nagkataon, nakasabay niya si Gat Dula sa pagtawad sa isang piraso ng balat ng hayop. Kapwa nakaharap sa nagtitinda, nagkadikit ang kanilang mga balikat.
  • nagkatinginan silang dalawa. Hindi sinasadya, nahipo pa ni Gat Dula ang kamay ni Mariang Makiling sapagkat hawak nilang magka-sabay ang balat ng hayop.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family