Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  • Kei, pupunta muna ako ng palengke para maibenta itong mga manok na kinatay. Tiyak mabibili ito dahil mga sariwa sila.
  • Mommy, kailangan pa po ba ninyo talagang magpunta sa palengke upang magtinda? Delikado pa po lumabas dahil sa banta ng Covid-19.
  • Oo anak, kasi kailangan natin para pandagdag sa araw-araw nating gastusin. Meron bang ibang parran pa?
  • Sige nga, anak at para hindi ko na din bitbitin itong mga ito ng malayo. 
  • Opo, Mommy. Marami pa pong ibang paraan para maitinda ninyo iyan at makaiwas ng tuluyan sa sakit na dulot ng Covid-19. Meron po akong isha-share sa inyo, Mommy.
  • Wow, ang galing naman. Salamat Kei at napakagandang ideas niyan. Tara na, gawin na natin at pagplanuhan.
  • Mommy, marami pong paraan tulad po ng online selling na kung saan isa itong paltform para maipakita ang mga uri ng inyong paninda at availability nito. Meron din pong retail selling na puwede din nating idisplay sa pamamagitan ng karatula sa harapan mismo ng ating tahanan at maaari ding sa pamamagitan ng social media tulad ng facebook, gagawa tayo ng isang page para doon mailathala ang mga paninda natin. Dahil dito, hindi ka na po mahihirapan pumunta ng palengke at higit sa lahat mas ligtas tayo sa loob ng ating tahanan.
  • Opo, Mommy. Tara na po. Excited na ko!!!
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family