Search
 • Search
 • My Storyboards

Aksa to get

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Aksa to get
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Kumusta na kayo?
 • Ang bilis naman ng bakasyon
 • Oo nga, na miss ko kayo!
 • Anak magpakabait ka doon ha.
 • Ihahatid na kita sa iyong paaralan, iloy anak.
 • Hindi maikakaila na kung malaki ang puhunan ay maaaring tumubo rin iyon nang malaki kaysa maliit ang naturan. Gayundin ang paghahanda at pagpupunyagi ng tao na pinamumuhunan ng puu-puung taong pag-aaral at pagpapakasakit. Karaniwan nang sa may mataas ay maamo ang kapalaran. At ito'y maitutulad din nga sa paghahalaman.
 • Magandang umaga po.
 • Magandang umaga po, sir.
 • Magandang umaga rin, ano ang maipaglilingkod ko sainyo?
 • Pasukan na naman. Nagbukas na ang mga pamantasan at mataas na paaralan sa Maynila.
 • Maagang nagbangon nang umagang yaon si Aling Irene at inihanda kapag karaka ang mga pangangailangan ng kabutong anak na si Iloy. Si Mang Simon naman ay hindi muna nagtungo sa linang upang samahan sa pagluwas ang anak na pag-aaralin sa Maynila.
 • Aba, opo, pwede naman iyon ang kanyang kunin. Iyan ay batay sa kung anong gusto ninyong kalabasan niya. Kung ang nais niny ay magpatubo ng isang mayabong na punong akasya, gugugol kayong puu-puung taon, subalit ang kakailanganin ninyo ay ilang buwan lamang upang makapaghalaman kayo ng isang kalabasa.
 • Nakarating ng maayos ang mag-ama sa eskwelahan at kinatagpo niya ng punong-guro.
 • Ibig ko po sanang ipasok ang aking anak dito sa inyong paaralan. Ngunit ibig ko po sanang malaman kung maaaring ang kunin na lamang niya ay isang maikli-ikling kuso ukol sa isang tanging karunungan upang siya ay makatapos agad, maaari po ba ‘yon?
 • Kinausap ni Mang SImon ang punong-guro ng paaralan upang ipasok ang kanyang anak.
 • At umuwi nang nag-iisa si Mang Simon. Habang naglalakbay na patungong lalawigan ay tatambis-tambis sa sarili: Ah, mabuti na nga ang kunin niyang buo ang kurso sa haiskul at saka na siya kumarera. Higit na magiging mayabong ang kaniyang kinabukasan.
Over 30 Million Storyboards Created