Judaism

Judaism

Storyboard Text

 • Mayroon akong kilalang babaeng Hebrew na pwedeng alagaan ang bata para sa iyo. Nais mo bang puntahan ko siya?
 • Nagsimula ang Judaismo ng makipagkasundo si Abraham sa Diyos na tinawag nilang Yahweh. Ito ang pinakauna monoteismong relihiyon. Si Moses ay isa sa mahalagang propeta.
 • Ocge dalhin mo siya sa akin mo.
 • Kapanganakan at Pag-ampon kay Moses
 • Ipapangalan ko sa kanya ay Moses...
 • Sinasaktan niya ang sarili kong mamamayan, kailangan ko siyang pigilan...itatago ko siya sa buhangin.
 • Ang Pagpunta ni Moses sa Median
 • Ang Pagtawag kay Moses ng Diyos
 • Moses...Ako si Yahweh! Nahihirapan ang aking bayan kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas sa Egipto ang aking bayang Israel.
 • Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel?
 • Magpapabagsak ako ng mga pagkain. Araw-araw ang mga tao ay dapat magpulot ng mana.
 • Ang ika-10 na Plaque : Ang Pagpatay sa mga Unang Anak
 • Hanggang kailan mo ako tatanggihan? Pakawalan mo ang aking bayang Israel...
 • Ang Pagtawid sa Red Sea ni Moses
 • Huwag kayong matakot! Maging matapang at ililigtas kayo ng Panginoon!
 • Bakit ka pa humihingi ng tulong? Sabihin mo sa mga Israelita na sumulong. Hawakan mo ang iyong tungkod at magbubukas ang dagat...
 • Pagkain mula sa Langit : Ang Mana
 • Ngayon ay nakita nyo ang kapangyarihan ng Diyos...
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family