My name

My name

Storyboard Text

 • Isang gabi sa bahay ng magsasaka, habang naglalakbay si Thor at Loki. Inutusan ni Thor si Thalfti na paghiwa-hiwalayin ang mga buto sa balat ng kambing ngunit hindi ito sumunod sa halip kinuha ni Thalfti ang pige ng kambing kaya ito namatay. Kaya ang kapalit ay ang maging alipin silang mag kapatid.
 • Kayo ay magiging alipin ko sapagkat ako ay sinuway mo Thjalfi!
 • Nang maglakbay sila nakilala nila ang isang higanteng nagngangalang skymir dahil sa napakalakas niyang paghilik paulit-ulit pinukpok ni Thor ang higante para ito'y magising.
 • Si Thjalfi naman ay lumahok sa paligsahan ng pagtakbo ngunit malaki ang agwat niya kay Hugi kaya di niya ito maabutan. Nagwagi si Hugi sa pangalawang kompetisyon.
 • Ang bilis naman tumakbo ni Hugi!
 • Si Thor naman ay nag-alok ng paligsahan sa pag-inom ngunit tila walang lumalabas sa lalagyanan. Sa dami na niyang nainom parang hindi pa nababawasan ang kanyang inumin. Nagwagi nanaman ang kanyang kalaban
 • “Ipinakikita lamang na ang lakas mong taglay ay hindi kasintindi tulad ng aming iniisip.
 • Thor, ang katotohanan ay gumamit kami ng mahika upang mapagtanggol namin ang aming kuta at nang hindi manaig ang iyong kapangyarihan sa akin.
 • Matapos ang paligsahan...
 • Si Thor naman ay nag-alok ng paligsahan sa pag-inom ngunit tila walang lumalabas sa lalagyanan. Sa dami na niyang nainom parang hindi pa nababawasan ang kanyang inumin. Nagwagi nanaman ang kanyang kalaban
 • Si Thor naman ay nag-alok ng paligsahan sa pag-inom ngunit tila walang lumalabas sa lalagyanan. Sa dami na niyang nainom parang hindi pa nababawasan ang kanyang inumin. Nagwagi nanaman ang kanyang kalaban
 • Si Thor naman ay nag-alok ng paligsahan sa pag-inom ngunit tila walang lumalabas sa lalagyanan. Sa dami na niyang nainom parang hindi pa nababawasan ang kanyang inumin. Nagwagi nanaman ang kanyang kalaban
 • Nang makapunta na sila sa lugar ng mga higante, nag-alok si Loki ng paligsahan sa pagkain ngunit may natira siyang buto habang si Logi ay wala. Kaya nanalo sa kompetisyon si Logi.
 • Si Thor naman ay nag-alok ng paligsahan sa pag-inom ngunit tila walang lumalabas sa lalagyanan. Sa dami na niyang nainom parang hindi pa nababawasan ang kanyang inumin. Nagwagi nanaman ang kanyang kalaban
 • Si Thor naman ay nag-alok ng paligsahan sa pag-inom ngunit tila walang lumalabas sa lalagyanan. Sa dami na niyang nainom parang hindi pa nababawasan ang kanyang inumin. Nagwagi nanaman ang kanyang kalaban
 • Si Thor naman ay nag-alok ng paligsahan sa pag-inom ngunit tila walang lumalabas sa lalagyanan. Sa dami na niyang nainom parang hindi pa nababawasan ang kanyang inumin. Nagwagi nanaman ang kanyang kalaban
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family