Unknown Story
Updated: 1/8/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • วันนี้ ครูจะมาพูดถึงผลกระทบของการบูลลี่ให้นักเรียนฟังนะคะ
  • สัญญาณที่บ่งบอกว่า กำลังถูกบูลลี่ ได้เเก่บอกว่าทำของหายบ่อยๆ มีร่องรอยบาดเจ็บฟกซ้ำตามตัว โดยบอกสาเหตุไม่ได้ หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม หนีออกจากบ้าน ทำร้ายตัวเอง
  • ผลกระทบของผู้ถูกบูลลี่ ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว เคว้งคว้าง มีภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล มีปัญหาสุขภาพด้านร่างกาย เเละจิตใจตามมา
  • สัญญาณที่บ่งบอกว่า กำลังบูลลี่ผู้อื่น ได้เเก่มีพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้น ใช้ความรุนเเรงต่อผู้อื่นมักกล่าวโทษผู้อื่น ทั้งๆที่ตนผิดทะเลาะวิวาทบ่อยครั้ง
  • ผลกระทบของผู้ที่บูลลี่คนอื่น อาจจะเป็นอาญชกรรมในอนาคตได้ ใช้ความรุนเเรงกับคนรอบข้าง มีพฤติกรรมลักขโมย เเละอาจจะเรียนไม่จบได้
  • เเพรวา เราขอโทษนะ ไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรเเบบนี้
  • เเพรวา ไม่เป็นไรเเล้วนะ ถ้าเกิดอะไรเเบบนี้ขึ้นอีก เธอต้องอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะ
  • เธออย่าคิดว่าตัวเองเเตกต่างนะ เธอสามารถบอกเรา ปรึกษาได้เสมอเลยนะ
  • ขอบคุณมากนะคะ สบายใจขึ้นเยอะเลย
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family