Questions About Remote Learning? Click Here

Unknown Story
Updated: 10/2/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Sa panahong ito ay ibinalik na ang wikang katutubo atipinagamit ito bilang panturo. Ipinaalis ng mga hapon ang kurikulum na wikang Inglesat ang ipinalit dito ay ang kanilang wika pambansa na tinatawag na wikang Niponggo. Sapanahon ring ito ay biyaya sa panitikan ng bayan sa panahon ng pananakop nghapon dahil, malaya ang mga manunulat na Pilipino sa pagsulat ng panitikan atpagsanib ng kultura, kaugalian, at mga paniniwalang Pilipino, at tuluyangumunlad ang panitikan ng Pilipinas. Dahil diyan, naitawag itong “GintongPanahon ng Panitikang Filipino”.
  • Kaligirang pangkasaysayan ng wikang Filipino sa panahon ng Hapon
  • kaligirang pangkasaysayan ng wikang Filipino sa panahon ng Pagsasarili hanggang sa Kasalukuyan.
  • Sa panahong ito ay sawakas nakamit ng Pilipinas angkanyang kasarinlan. Napalitan rin ang tawag sa wikang pambansa, ito ngayon aytinatawag na wikang Filipino, at nagkaroon rin ng isang pagdiriwang ang bayanna tinatawag ngayong “Linggo ng Wika”. Nailuwal rin sa panahong ito angpatakarang bilinguwal, ito ay paggamit ng Ingles at Filipino bilang panturo.
  • "Kailangan natin ang wikang dayuhanpara mabuhay sakasalukuyang panahon.Pero kailangan natin angwikang sarili para mabuhaynang habampanahon"
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family