Search
  • Search
  • My Storyboards

kabanata 13

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
kabanata 13
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Ang silid sa pisika ay maluwag at parihaba ang sukat. Malalaki rin ang mga bintana na mayroong rehas na bakal. Sa magkabilang panig ng kuwarto ay mayroong upuang kahoy na aabot sa tatlong baitang ang taas. Doon umuupo ang mga mag-aaral na nakaayos batay sa titik ng kanilang apelyido.
  • Si Padre Millon ang maestro sa Pisika na tanyag sa paaralan ng San Juan de Letran. Isa-isa niyang tinatawag ang mga mag-aaral upang tanungin ng aralin.
  • Sige, Pelaez , sagutin mo ang tanong ko... Ang nasa likuran ba'y nakapagbabago sa nasa harapan o hindi?
  • Hindi alam ni Pelaez ang sagot. Hinudyatan niya si Placido ngunit ito man ay hindi alam ang sagot. Habang hindi nakatingin ang propesor ay niyapakan niya ito.
  • Ikaw, magaling na tagabulong! Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mong sagipin ang iba, ngayon ay iligtas mo ang iyong sarili.
  • Tama na, Ama, tama na! Mayroon po kayong karapatang magalit ngunit wala po kayong karapatang laitin ako. Hindi na ako makatitiis sa inyong klase.
  • Aha! Placido Penitente, lalong mabuting itawag sayo'y Placido Bulong, ngunit kailangang bigyan kita ng parusa sa iyong pagdidikta.
Over 30 Million Storyboards Created