Search
 • Search
 • My Storyboards

Unknown Story

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Unknown Story
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Buod ng ElFilibusterismo Mula sa nobela ni Dr. Jose P. Rizal
 • Ngayon na alam mong ako si Crisostomo Ibarra, nais kong gising ang damdamin ng bayan sa paghihimagsik. Maki-isa ka sa layuning paghihiganti sa Pamahalaang Kastila.
 • Isang karangalan na malaman ang iyong hangarin Ginoong Crisostomo ngunit nais ko lamang ay makapagtapos ng pag aaral. 
 • Ang kahilingan namin ang magkaroon ng Akdemya sa Wikang Kastila!
 • Ipinasa ni: Katrina Mae Tejano10-JanJan
 • Ginoong Simoun, ikinalulungkot kong sabihin ang pagkamatay ni Maria Clara.
 • Hindi maaari! Maria o aking iniirog. Hindi man lang tayo nagkasama ulit.
 • Nagsimula ang lahat makalipas ang labintatlong taon, dinalaw ni Basilio ang puntod ng kanyang ina sa libingan ng mga Ibarra. Nakita at nakilala niya si Crisostomo Ibarra kahit na nagbabalatkayo bilang si Simoun. Papatayin na sana ito ni Simoun dahil nakilala ang totoo niyang pagkatao ngunit hindi niya ito tinuloy.
 • Dahil sa inyong paghihimagsik nalaman ito ng mga prayle. Kaya naman kayo ay nararapat na makulong!
 • Samantala, habang ang Kapitan Heneral ay nagliliwaliw sa Los Batios, ang mga mag-aaral na Pilipino ay naghain ng isang kahilingan upang magtatag ng isang Akademya ng Wikang Kastila. Hindi ito napagtibay sa kadahilanang ang mga pari ang mamamahala dito. Sa gayon ay hindi sila magkakaroon ng karapatang makapangyari sa anupamang pamamalakad ng nasabing akademya.
 • Ito na lamang ang nakikita kong paraan upang matulungan ang aking kasintahan na si Basilio na makalaya.
 • Muling nagkita si Simoun at Basilio at muli niyang hinimok ang binata na umanib sa binabalak niyang panghihimagsik at manggulo sa isang pulutong na sapilitang magbubukas sa kumbento ng Sta. Clara upang agawin si Maria Clara. Ngunit hindi ito nangyari dahil nang hapong din iyon ay binawian ng buhay si Maria Clara.
 • Ang mga mag aaral ay nagtalumpati sa loob ng Panciteria kung saan tahasang tinuligsa nila ang mga pari sa kadahilanang masama ang kanilang loob dahil sa kabiguang maipatayo ang Akademya ng Wikang Kastila Nalaman naman ito ng mga prayle.Kinabukasan, sa mga pinto ng unibersidad ay natagpuan ang mga paskin na naglalaman ng mga pagtuligsa at paghihimagsik. Ibinintang ito sa mga kasapi ng kapisanan ng mga mag-aaral. Dahil dito ay ipinadakip ang mga mag-aaral at nadamay sa mga dinakip si Basilio.
 • Labis itong ipinagdamdam ng kanyang kasintahan na si Juli ang pagkakakulong nito kaya naman tuluyan ng nilapitan ni Juli si Padre Camorra upang hingian ng tulong na mapalaya si Basilio. Naisagawa ni Padre Camorra ang panghahalay kay Juli. Dahil sa pangyayaring iyon ay tumalon sa bintana ng kumbento ang dalaga na siyang naging dahilan ng kanyang kamatayan.
Over 30 Million Storyboards Created