Search
 • Search
 • My Storyboards

ANG MAHIWAGANG HARDEN

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
ANG MAHIWAGANG HARDEN
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Ang Mahiwagang Harden
 • Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya.
 • Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. 
 • "Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon,"
 • "Magandang umaga kaibigang Langgam," bati ni Tipaklong. "Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala kanang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain?"
 • Sa nayon ng Yangoba nakatira si Boboy kasama ang kanyang ina. Si Boboy ay may isang harden na may maraming bulaklak.Isang kilometro ang lalakarin ni Boboy bago mapuntahan ang nakatagong harden.May iba’t ibang kulay ang mga bulaklak tulad ng pula, kahil, asul, dilaw, rosas,na magandang tingnan at napakabango pa. Tuwing umaga ay maaga siyang gumigisingpara ito’y diligan. Tanging si Boboy lang ang nakadiskubre sa harden na itokaya kanya itong inaalagaan.
 • Lumipas pa ang maraming araw, dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon at sa gabi umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog at lumakas ang hangin kasabay ang pagbuhos ngmalakas naulan.
 • Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya.
 • Nang buksan ni Langgam ang pinto nagulat siya.
 • Aba! Ang aking kaibigan," wika ni Langgam. "Tuloy ka Tipaklong."
 • 
 • "Ikaw na lang kaibigang Tipaklon"Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon."
 • "Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam, Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso. Tayo ay kumanta."
 • Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang Tipaklong. Naalala niyang puntahanang kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso. Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong.
 • Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan.
 • Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon ay kasama nasiya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat natuto siyang mag-impok.
 • Salamat, kaibigang Langgam,. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng tag-gutom.
Over 30 Million Storyboards Created