Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

 • Ako si May, isang bata na naguguluhan sa kung ano ang dignidad.
 • To join the video meeting, click this link: htt...
 • ANO ANG DIGNIDAD?
 • Wow! Lahat pala ng tao may dignidad! Ang astig! magno-notes ako para matandaan ko.
 • Ang dignidad ay tumutukoy sa obhektibong pagpapahalaga na taglay ng tao: kahinahunan, katahimikan, marangal na pamamaraan, at pagkilos(Western Philosopy)
 • Aha! Kaya pala may nababasa ako sa Biblia na mga bersikulo na may kaugnayan dito. Ang saya pala pag-aralan ang dignidad
 • May! halika nga rito!
 • Ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos na isang Banal na Imahe. Nilikha tayo dahil sa pagmamahal kaya pagmamahal din ang paraan ng pagpapanatili ng ating dignidad sa kapwa.
 • Ito ay ang pagiging karapat-dapat ng tao ma makatanggap ng paggalang sa iba.
 • Ito ang nagpapatunay na ang tao ay naiiba sa lahat ng nilikha, tandaan na pangalagaan natin ang ating mga dignidad, salamat class!
 • Ngayon, alam ko na kung ano ang dignidad, Paano ko kaya maiingatan ang aking dignidad? hm...
 • Sige po, itay!
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family