IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO SA SILANGAN AT TIMOGSILANGANG ASYA

IKALAWANG YUGTO NG IMPERYALISMO SA SILANGAN AT TIMOGSILANGANG ASYA

Storyboard Text

  •  Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin sa Asya (Timog Silangang Asya) Disciples of ConfuciusMalaysia at Singapore Napasakamay ng mga British ang Singapore, na dati ay bahagi pa ng Malaysia. Nakilala bilang isa sa pinakamaganda at pinakamaunlad na daungan sa Timog Silangang Asya. Kinontrol ng mga British ang Singapore at kumita sila nang malaki.
  • Ang Malaysia naman ay nakilala sa malawak na plantasyon ng goma at sa pagkakaroon ng malaking reserba ng lata. Rubber Tree Nagingay orihinal na Melting panluwas ng Ito pangunahing produktongPot Malaysia ang sa South at Tawag sa lugar o rehiyon lata. matatagpuan goma saan America. Dinala ng mga kung mga British. Kumita nang malaki ang ibangnagtatagpo ang mga kultura at British ang mga buto nito iba’t Hinikayat ng upang British ang mga Tsino na pangkat-etniko.
  • Taon Dahilan Bunga Unang Digmaang AngloIkalawang Digmaang Ikatlong Digmaang Burmese Anglo-Burmese Anglo-Burmese 1842-1856 1852-1853 1885-1886 Paglusob ng Burma sa mga Hidwaan sa kalakalan. Itinuring ng mga British estado ng Assam, Arakan, Sapilitang kinuha ng mga na pagtataksil ang at Manipur na itinuring ng British ang mga barkong pakikipagkasundo ng mga British na pangkalakalan ng mga mga mga Ang resident system ay isang patakaran na ipinatupad ngharing Burmese sa panghihimasok sa India Burmese bansang France British sa Burma.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family