Search
  • Search
  • My Storyboards

Impormatibong Abstrak

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Impormatibong Abstrak
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • Nakapaloob sa artikulong ito ang kahalagahan ng pagdaragdag ng dalawang taon sa hiskyul o K-12 Kurikulum para sa mga mag-aaral. Bukod pa doon, tinalakay rin ang problema nito sa mga magulang, at ang opiniyon ng manunulat ng artikulo sa K-12 Kurikulum.
  • Pangalawa, pwede muna silang magkapagtrabaho kung hindi pa nila nais na magkolehiyo o gusto muna nilang mag-ipon sa pangkolehiyo. Pangatlo, kapag nagdaan sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) training regulation ang mga magsisitapos na mga mag-aaral ay makakakuha sila ng Certificate of Competency at National Certifications na maaari nilang magamit sa pagtatrabaho at pagtatayo ng sarili nilang negosyo.
  • Ang K-12 kurikulum ay maraming magandang benepisyo. Una, nahahati sa apat ng tracks na mayroon iba't-ibang strand at larangan ng dalubhasa. Na pwedeng pagpilian ng mga estudyante ayon sa kanilang interes o nais maging paglaki. Ang mga natutunan nila sa tracks o strand na napili nila ay pwede nilang magamit sa kolehiyo o prepesyon na nais.
  • Akademiko Strand;Accountancy, Business, & Management (ABM)Science, Technology, Engineering, & Mathematics (STEM)Humanities & Social Science (HUMSS)General Academic Strand (GAS)
  • Subalit sa kabila nito, marami pa ring tumututol o hindi sumasang-ayon sa programmang ito, lalo na ang mga magulang. Ayon sa kanila, ito ay malaking problema dahil dagdag gastusin lamang ito. Imbes na nasa kolehiyo at nakakapagtrabaho na ang kanilang mga anak ay dumadag pa ito sa kanilang gastusin. Ngunit ayon sa manunulat, ang K-12 ay isang solusyon at hindi problema.
  • Para sa kanya, ito ang maaaring pag-asa upang umunlad at mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Kaya kinaiilangan ng maayos na pag-iimplementasyon ang dapat gawin ng sa gayon ay hindi na ito lalong mabatikos pa, at masaksihan rin nila ang magandang dalang benepisyo ng programang K-12 kurikulum.
  • Ang huling pagpapatupad ng K-12 Kuriculum ng Pilipinas ay isa sa pinapaniwalaang rason kung bakit mababa ang kalidad ng edukasyon ng bansa. Ayon rin sa gobyerno, ang edukasyon ng bansa ay hindi nakaangkop sa internasyonal na pamantayan. Kaya napagpasyahan nilang isagawang batas ang Enhance Educational Act of 2013 o K-12 Kurikulum noong ika-15 ng Mayo 2013, na nilagdaan ni dating Presidente Benigno Aquino III.
Over 30 Million Storyboards Created