Alamat ng Pinya

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Alamat ng Pinya
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Ang Alamat ng Pinyan
 • Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak. Kaya lumaki si Pinang sa layaw.
 • Isang araw nagkasakit si Aling Rosa.
 • Pinang, magluto ka ng ating kakainin.
 • pero nay....
 • Dahil hindi sanay, panay tanong ni Pinang kay Aling Rosa.
 • Nay, nasaan po ang posporo?
 • Nay, saan po nakalagay ang sandok?
 • Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak.
 • Naku! Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong nang tanong sa akin.
 • Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran at biglang naalaala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pina.
 • Pina!.... huhuhu!Mahal kong anak!....
Over 30 Million Storyboards Created