Ang Ibong Adarna Comic
Updated: 3/8/2021
Ang Ibong Adarna Comic

Storyboard Text

  • Ang mga kapatid ni Don Juan ay gumawa ng plano para lalabas ang Adarna habang binabantayan ni Don Juan ito.
  • Pagkatapos naganap ang plano, tumakas si Don Juan mula sa kaharian.
  • Inutusan ng hari sina Don Pedro at Don Diego na hanapin sina Don Juan at ang Ibong Adarna, ngunit si Don Juan lamang ang natagpuan nila.
  • Ang mga kapatid ay hindi umuwi, ngunit sa halip ay sinubukang makarating sa isang balon. Kailan pinasok ni Don Juan sa ilalim ng balon, napunta siya sa ibang lugar.
  • Si Donya Juana ay nakulong ng isang higante at tinalo ito ni Don Juan.
  • Si Donya Leonora ay nakulong ng ahas na may pitong ulo at sinagip din siya ni Don Juan.