Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  • Makalipas ang tatlong araw….
  • Usong-uso ang mga sariwang bulaklak sa ganitong panahon. Maaaring iyon ang isuot mo.Bakit hindi mo hanapin ang kaibiganmmong si Madame Forestier. Humiram ka ng ilang hiyas sa kaniya. Hindi kaniya marahil tatanggihan dahil sa matalik mo siyang kaibigan
  • Mabuti pa kaya’y huwag na akong dumalo sa sayawan. Wala manlamang akong maisusuot kahit isang hiyas. Magmumukha akong kaawa-awa
  • Nagtungo kinabukasan sa kaibigan si Mahtilde. Ipinagtapat niya rito ang kaniyang problema. Tinungo ni Madame Forestier ang taguan ng kaniyang mga hiyas at kinuha mula rito ang isang kahon. Binuksan ang kahon at pinamili ang kaibigan
  • Ipahihiram mo ba ito, ito lamang?Maraming salamat Madame Forestier
  • Mamili ka, hindi ko alam kung alin ang ibig mo
  • Ito na ang araw na aking pinakahihintay
  • Sumapit angi naasam niyang araw ng sayawan. Nagtamo ng malaking tagumpay si Madame Loisel. Nahigitan niya ang lahat ng mga babae sa ganda, sa rangya, at sa pagiging kahali-halina kaya palagisiyang nakangiti dahil sa nag-uumapaw sa puso ang kaligayahan. Mag-iikaapat na ng madaling araw nang silang mag-asawa ay umuwi. 
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family