adjektiv

adjektiv

Storyboard Text

 • Eg gjøymer det alltid!
 • Er alle klare til fagsamtalen om adjektiver?
 • Å NEI!
 • Adjektiv
 • Fortell kort kva adjektiv er?
 • Adjektiv er ord som beskriv. Dei er oftast brukt før substantiv.
 • Adjektiv
 • Adjektiv skildrar substantivaDøme: raud, ein raud bil
 • Her fortel adjektivet kva for ein farge bilen har.
 • Nokon gonger brukar lengre ord meir før ordet istaden for gradbøying, Døme: ein morosam mann – ein meir morosam mann – denmest morosama mannen.
 • Adjektiv vert bøygd i grad. Døme: ein stygg hest – ein styggare hest – denstyggaste hesten
 • Adjektiv
 • Hvordan bøygdes i grad. Forklar
 • Adjektiv
 • Det vert også bøygd etter kjønn. Hu kjønn og hankjønn. Og inkjekjønn aleine. Og fleirtal.Døme: Ei fin helg, ein fin dag. Men eit fint hus.Fleire fine hus og fleire fine dagar.
 • Adjektiv
 • Dette var veldig bra!
 • NEI! DET GIKK FORFERDELIG!!!
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family