Unknown Story
Updated: 2/4/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • ANG IRO NI KIKOGisuwat ni : Dalia P. Renomeron
  • Si Kiko adunay usa ka iro. Blacky ang ngalansa iyang iro. Itom ang kolor sa iyang balahibo,tambokon, abtikon, ug buotan.
  • Kada sayo sa buntag kon way klase, moadto siKiko sa ilang humayan ugmouban gayod kini si Blackykay motabang man pagpamugaw sa mga langgamnga mangaon sa mga bunga sa ilang humayan.
  • Aw! Aw!
  • Usa ka buntag niana , samtang padulong na si Kiko ug ang iyang iro pauli sa ilang balay, nakakita siBlacky ug duha ka dako nga halas nga mipadulong nani Kiko. Wala kabantay si Kiko kay naghangad- hangad kinisamtang nagalakaw sa dalan.
  • Aw! Aw!
  • Unsa ang gibuhat ni Blacky, mi aw aw kini pagkusog nga naglantaw sa duha ka halas.Natingala si Kiko kon kinsa ang giusig sa iyang iro.Nakita kini ni Kiko nga nagpadulong niya ang duha kahalas, dali- dali sila ug panagan ngadto sa may hawannga dapit.
  • Wala patya ni Kiko ang mga halas kay dako kiniug tabang sa ilang humayan kay mangaon man kini ugmga ilaga nga mangaon usab sa bunga sa ilangkahumayan.Nagpasalamat si Kiko sa iyang iro kaynakasalbar kini sa iyang kinabuhi. Sukad niadtokanunay na gayod mouban si Blacky ni Kiko ngadtosa ilang humayan.
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family