Search
  • Search
  • My Storyboards

Ang Digmaang Pilipino-Amerikano sa Kalye Sociego at Kalye Silencio

Create a Storyboard
Copy this Storyboard
Ang Digmaang Pilipino-Amerikano sa Kalye Sociego at Kalye Silencio
Storyboard That

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

  • CALLE SOCIEGO
  • Nagpatrol si Private William Grayson kasama ang dalawa pang Amerikanong sandalo sa kampo ila sa Santa Mesa Maynila
  • CALLE SOCIEGO
  • Nakita ni Grayson ng nagtankkang tumawid sa Calle Sociego ang isang tenyenteng Pilipino at any tatlo pong sundalo
  • CALLE SOCIEGO
  • Nang pinahinto ni Grayson ang mga sundalo ay hinamon pa siya ng teyente, kung kaya't binaril at namatay niya ito
  • Nagkaroon ng putukan sa Calle Sociego!
  • Buong tapang at gilas na humadlang ang hukbong Pilipino ngunit nanaig parin ang puwersang Amerikano
Over 30 Million Storyboards Created