fillc1

fillc1

Storyboard Text

 • 
 • Sa isang lugar sa Saidan, maraming sabi-sabi na mayroong nakatirang isang diyosa na kanilang pinapangalanan na Seydi. Ito raw ay isang napaka-gwapong diyos at kung sino man ang titingin sa kaniya ay mahihipnotismo sa angkin nitong kagwapuhan.
 • Ngunit, kahit gaano pa ito ka-gwapo ay kinatatakutan din ito. Marami na ang nagtaka na hulihin siya ngunit nahihipnotismo lamang sila at ginagawa niya itong kaniyang mga alaga.
 • Isang araw, tumungo si Ernesto sa kagubatan upang humanap ng gamot para sa anak niyang may sakit. Kahit pa marami ang sabi-sabi na maaari siyang mamatay ay nagpatuloy pa rin siya.
 • Bakit ka naririto? Hindi mo ba alam na delikado rito?
 • Anong gamot ba ang iyong hinahanap?
 • Para sa lagnat. Kung iyong tatanungin kung bakit hindi na lang kami magpagamot sa ospital, wala kaming pera. Kaya ako'y mauuna na.
 • Ikaw? Bakit ka rin naririto? Narito ako upang hanapin ang halaman na makapagpapagaling sa aking anak
 • Hahaha! Ako si Seydi at hindi ako sumisira ng pangako. Ngayon pumapayag ka na 'di ba?
 • Teka! Maaari kitang tulungan ngunit may kapalit.
 • Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iyong anak hanggang sa kaniyang paglaki.
 • Iaalay mo ang iyong sarili sa akin at akin kitang magiging alipin. 
 • Hindi ako narito upang makipagbiruan. Kailang-
 • Oo... pumapayag na.
 • A-anong kapalit ang iyong nais?
 • S-sino ka b-ba?
 • Gumaling na ako ngunit bakit wala pa rin si itay?
 • Sinabi ko na nga sa kaniya na mahihipnotismo lamang siya ng diyos na iyon ngunit hindi pa rin siya nakinig!
 • Simula noon, wala na muling nagtangka pa na pumunta sa kagubatan dahil sa pagkawala ni Ernesto.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family