Rizal 4 (other half of part 6 and other half of part 7)

Rizal 4 (other half of part 6 and other half of part 7)

Storyboard Text

  •  7. Hindi nagtagal ang La Liga Filipina sapagkat pagkatapos ng unang pulong ay pinatapon na siya sa Dapitan.8. Kung muling nabuhay ang La Liga pagkaraan ng siyam na buwan, hindi niya alam.9. Hindi itinataguyod ng La Liga Filipina ang mga simulain ng mga rebolusyonaryo. Kung hindi, sana’y di na itinatag ang Katipunan.10. Ang dahilang ng mapapait na komentaryo niya ay dahil noong 1890, ang kanyang pamilya ay inuusig, kinukumpiska ang bahay, bodega, lupain,atbp., at ang kanyang kapatid na lalaki at mga bayaw ay ipinatapon.11. Ang buhay niya sa Dapitan ay kapuri-puri kahit itanong pa sa mga komandenteng naroon at sa mga misyonerong pari.12. Noong siya ay nagtalumpati sa bahay ni Doroteo Ongjunco, hindi totoong pinukaw ng kanyan gtalumpati ang rebolusyon. Alam ng mga kaibigan niya na tutol siya sa armadong rebolusyon. Kaya bakit nagpadala ang Katipunan ng isang sugo sa Dapitan na hindi niya kakilala? Dahil ang mga kakilala niya ay alam na hindi siya payag sa anumang kilusang marahas.
  • Ang pagsamo ni Rizal ay hindi na pinakinggan ng Hukom, dahil may pinapanigan na silang desisyon.
  • End of Flashback
  • 6:00 ng Umaga at ang unang nakita ni rizal ay si Kapitan Rafael Dominguez.
  • Nakatakdang barilin kinabukasan sa Luneta de Bagumbayan si Rizal ng 7:00 ng umaga. Matapos ibinahagi ang hatol ay dinala si Rizal sa Kapilya ng Preso.
  • 7:00 ng Umaga hanggang 11:00 ay Dinalaw si Rizal ng ilang pari, kabilang na si Fr. Faura, S.J., Padre Antonio Rosell nasiyang nagyaya kay Rizal na mag-agahan matapos nito ay dumating rin ang tagapagtanggol ni Rizal na si Ten. Luis Taviel de Andrade.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family