Questions About Remote Learning? Click Here

Unknown Story
Updated: 5/24/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Hej mina barn barn!Nu ska jag berätta om ett virus som tog över hela världen för 15 år sedan.
  • Viruset uppkom i slutet av 2019 och tog över hela världen i början av 2020. Covid- 19 eller som kallades för Corona viruset hade sitt ursprung i Kina i en Wuhan marknad för fisk och skaldjur där vilda djur, inklusive fladdermöss och ormar, handlas olagligt. (Matt Reynolds, Sabrina Weiss, 20/5/2020)Coronavirus är en stor grupp virus som är kända för att infektera både människor och djur, och hos människor orsakar luftvägssjukdomar som sträcker sig från förkylningar till mycket allvarligare infektioner. Det finns olika typer av corona. Det mest välkända fallet med andningsproblem är SARS Cov-2 som först upptäcktes i södra Kina 2002. Covid-19 orsakas av SARS Cov-2, alltså är en del av SARS Cov-2. (Matt Reynolds, Sabrina Weiss, 20/5/2020).Symtomerna för coronavirus är ofta milda som feber och torr hosta men det kan leda till allvarligare sjukdom i luftvägarna. Dessa kan vara särskilt farliga hos äldre patienter eller personer som har andra sjukdomar. (Matt Reynolds, Sabrina Weiss, 20/5/2020).
  • Antal smittade ökade jättemycket dagligen och inom några månader blev antal smittade upp till 5 miljoner runt hela världen.
  • Hur kom det till att många blev smittade i liten period?
  • Jo, men det var lätt att bli smittad och smitta andra.
  • Människor smittas av Covid-19 genom en metod som kallas för droppsmitta. Det vill säga att smittan överförs till den ytan som täcker många av de hålrum, t.ex. slemhinnan i ögonen, näsan eller munen. Dopparna som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser går in i slemhinnan. Dropparna faller snabbt ner genom luften och når inte längre än någon meter.(Folkhälsomyndigheten, 20/5/2020)Viruset kan också överföras via orena ytor, så kallad indirekt kontaktsmitta, dvs. att ta på nogåt yta där viruset finns och sedan röra ansiktet med den handen. Men risken för att bli smittad via förorenade ytor bedöms vara mycket liten.(Folkhälsomyndigheten, 20/5/2020)
  • Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symtom, bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. Denna processen kan inträffa kroppen utan att en person är medveten om infektionen, vilket är en av anledningarna till att Covid-19 har kunnat sprida så effektivt. (Folkhälsomyndigheten, 20/5/2020)
  • Hur påverkas kroppen av viruset?
  • Viruset går in i kroppen först genom det icke- specifika försvaret och sedan till den specifika försvaret. Icke- specifika försvaret består av ett yttre och inre försvar. Det yttre försvaret består av huden och slemhinnorna. De hindrar bakterier och virus från att komma in i andningsvägarna. Det inre försvaret består av icke- specifika vita blodkroppar som har uppgiften att bryta ned och äta upp bakterier och virus. Exempel på vita blodkroppar är Makrofager. De kallas för storätare och har uppgiften att känna igen patogener, alltså mikroorganismer som orsakar sjukdom och äta dem. (Magnus Ehinger, 3/3/2020)Därefter transporteras viruset till det specifika försvaret. Detta försvar sköts av lymfocyterna. Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som har specialfunktioner för att kunna bemöta angrepp av sjukdomsframkallande organismer på ett effektivt sätt. Det finns två typer av lymfocyter, T-lymfocyter och B- lymfocyter. T-lymfocyter är delad till två typer, T-mördarcell och T-hjälparcell. Båda har en så kallad antigenreceptor ,vilket har förmåga att känna igen ämnen som tidigare infekterat kroppen. (Magnus Ehinger, 3/3/2020)
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family