Гледката на Тайната Градина

Updated: 5/26/2017
Гледката на Тайната Градина

Storyboard Description

Тайната Градина от Frances Hodgson Burnett - Разглеждане на Гледната Точка

Storyboard Text

  • МИСЛИТЕ НА МАРИ
  • ГОВОРИ ДИРЕКТНО НА ЧИТАТЕЛЯ
  • Аз отивам да ходя!
  • ЧУВСТВАТА НА РУБИН
  • - Мери беше помислила, че трябва да е различна от другите градини, които не са останали сами толкова дълго ...
  • Колин се изчерви тържествено. Беше си помислил, че ще се оправи добре, което беше повече от половината от битката. Ако знаеше това.
  • - Робинът беше изключително зает. Той беше много доволен, когато видя градинарството, започнало на собственото си имение.
  • ГЛЕДНА ТОЧКА