Причини от Втората Световна Война

Updated: 5/26/2017
Причини от Втората Световна Война

Storyboard Description

Причини от Втората Световна Война II - Договор от Версай

Storyboard Text

 • ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ За да се насърчи международното сътрудничество и да се постигне международен мир и сигурност чрез приемането на задължения да не се прибягва до война чрез предписване на открити, справедливи и почтени отношения между народите чрез твърдо установяване на разбиранията за Международното право като действително правило за поведение между правителствата и поддържането на справедливост и внимателното зачитане на всички договорни задължения в отношенията на организираните народи един с друг Съгласи се с този Завет на Обществото на народите.
 • Кой подписа Договора от Версай?
 • Какъв беше Договорът на Версай?
 • Кога бе подписан Договорът на Версай?
 • Време на събитията 6/1914 - Убийство на архивур Франц Фердинанд 8/1914 - Германия обявява война на Русия 4/1917 - САЩ обявява война на Германия
 • Основните страни, които подписаха Договора от Версай, бяха Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Съединените щати.
 • Договорът от Версай беше преговорите за съюзническите власти в мирния договор след Първата световна война. Договорът преработи картата на Европа и накара Германия да започне Първата световна война.
 • Договорът от Версай беше подписан на 28 юни 1919 г. С подписването на договора официално приключи Световната война.
 • 6/1919 г. Версайския договор
 • Къде беше подписан Договорът на Версай?
 • Причини от Втората Световна Война: Договорът от Версай
 • Защо Договорът от Версай беше причина за Втората световна война?
 • Германия трябва: 1. Да ограничи значително военните си размери; 2. Да предаде немски земи; 3. Да заплати огромни военни реперсии; 4. Да признае вината за Втората световна война;
 • Версайския договор бе подписан във Версайския дворец във Франция.
 • Много историци твърдят, че Договорът от Версай доведе до Втората световна война поради тежките санкции, съчетани с неадекватно прилагане на тези санкции, доведе до унизителна и отмъстителна германска държава.