Въведение в Правителството - Форми на Управление

Updated: 5/26/2017
Въведение в Правителството - Форми на Управление

Storyboard Description

Форми на правителствени социални проучвания Учебни планове

Storyboard Text

 • ОЛИГАРХИЯ
 • Правителството
 • ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ
 • Хората се нуждаят от работа!
 • Работим върху него!
 • ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
 • МОНАРХИЯ
 • Олигархията е форма на управление, в която малка група има властта. Исторически погледнато, олигархиите се състоят от онези, които имат значително богатство или военна сила. Правата на гражданите се определят само от тези в малката група.
 • Хората
 • Една представителна демокрация, понякога известна като република, е форма на управление, в която хората гласуват за своите лидери. Лидерите слушат загрижеността и проблемите на хората и създават закони, които да ги разрешават.
 • Директната демокрация е форма на управление, в която гражданите определят как страната трябва да функционира. Директната демокрация няма избрани лидери и всеки гражданин има еднакво ниво на власт.
 • ГЛАСУВАНЕ
 • ДИКТАТУРА
 • Нека хората гласуват!
 • Ние изискваме свобода на словото!
 • В монархия цар или царица, "монарх", управлява над хората. Някои монарси са държали цялата власт, докато други са споделили своята власт с други клонове на правителството. Един монарх обикновено идва на власт чрез наследство. В зависимост от монарха гражданите могат да имат многобройни права и привилегии, или въобще да нямат такива.
 • ТЕОКРАЦИЯ
 • Правителствена Сграда
 • ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ
 • АНАРХИЯ
 • Диктатурата е форма на управление, в която властта е в ръцете на един човек с пълна власт да налага и създава каквито и да е закони, които те желаят. Правата и свободите на гражданите обикновено се потушават, за да се запази властта на правителството.
 • Теокрацията е всяка форма на правителство, съсредоточено върху бог или богове. Теокрацията има управляващ религиозен орган, който контролира създаването и прилагането на закони. Мощта почива на религиозната власт, която може или не може да даде на гражданите си свободи.
 • Задължителна Маса за Всички Граждани в Неделя @ 7
 • Анархията е държавата без правителство. В една анархия няма създаването на закон или правоприлагане. Анархията обикновено се характеризира с насилие и разстройство.
 • $