Катрин, Наречен "Средночасов Правилник"

Updated: 7/8/2017
Катрин, Наречен "Средночасов Правилник"

Storyboard Description

Катрин Наречен Birdy Средновековна Правилник - Ye Olde Ръководство за да Бъдеш Дама

Storyboard Text

  • Вие Олд Пътеводител да Бъдете Дама
  • Дамата трябва да приеме съпруга, който нейните старейшини избират за нея.
  • Дамата трябва да се научи да прави полезни билкови тоници и лапи да се грижат за болните и ранените в дома си.
  • Дамата трябва да се научи да шие. Много. Може да се очаква да шие, да завърти, да бродира или да тъче предмети за имението.
  • 
  • Дамата трябва да е тиха и обезумяла. Не трябва да бяга, да прескача, да крещи, да свири или да се смее силно.
  • Дамата трябва да споделя учтиво с другите. Това включва и споделянето на чашата и изкопаването с други гости на масата.
  • Една дама трябва да посещава църковните служби в неделя и светите дни.