Птица в Клетка: Литературни Елементи
Updated: 2/6/2021
Птица в Клетка: Литературни Елементи

Storyboard Description

Метафора, олицетворение, алитерация

Storyboard Text

  • METAPHOR
  • ПЕРСОНИФИКАЦИЯ
  • ПОВТОРЕНИЕ
  • Метафора е, когато нещо е символично за нещо друго. Цялото стихотворение е метафора: свободната птица представлява бели хора, а птицата в клетка представлява репресирани афроамериканци.
  • Персонификация е когато човешките качества и действия се дават на нечовеците. Пример за това е репликата „и пасатите меко преминават през въздишащите дървета“. Сякаш дърветата въздишат от скръб.
  • Repetition is when the poet uses the same word or group of words many times. One example of this is, "And his tune is heard on a distant the distant hill, for the caged bird sings of freedom."
  • Литературни елементи "Птица в клетка"