Какво Представлява Атомната Маса?

Какво Представлява Атомната Маса?

Storyboard Description

Какво представлява атомната маса? Как изчисляваме атомната маса?

Storyboard Text

 • ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНАТА ВЪЗРАСТ НА ЕДИН КЛАС
 • ЕТАП 1
 • СТЪПКА 2
 • СТЪПКА 3
 • 18 деца x 16 = 288 5 деца x 17 = 85 288 + 85 = 373 373 ÷ 23 = 16.2 години
 • ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНАТА АТОМНА МАСА НА ДАДЕН ЕЛЕМЕНТ
 • 18 от учениците в клас са на 16 години
 • 11
 • 11
 • 11
 • 5 от учениците в клас са на 17 години
 • Каква е средната възраст на ученика в класа?
 • 8 атома х 11 = 88 2 атома х 10 = 20 88 + 20 = 108 108 ÷ 10 = 10.8 amu
 • 8 Боровите атоми в пробата ще имат маса от 11 единици атомна маса
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 2 Боровите атоми в пробата ще имат маса от 10 единици атомна маса
 • 10
 • 10
 • Каква е средната маса на атома на бор?
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family