Единият Очите на Гиганта - Речник

Updated: 5/26/2017
Единият Очите на Гиганта - Речник

Storyboard Description

Одисея за Деца - Единият Очите на Гиганта от Мери Папа Осборн - Лексика

Storyboard Text

 • ПРОВИЗИИ
 • Имаме всички разпоредби, от които се нуждаем за перфектната момичешка нощ!
 • БЛЕЕНЕ
 • Baaaahhh
 • ЗВЯР
 • О, не! Това грубо ще ни изяде!
 • (Н.) Доставки, особено храна или други нужди - Наредил на трима от хората му да изследват острова и да търсят провизии.
 • (V.) За да направите характерен пламенен вик като овца, коза или теле Накрая чу чудовището на чудовището, а след това и блестенето на овцете.
 • (Н.) Силно насилствен човек или животно - Ако убия грубия, ние също ще умрем, завладян завинаги в ужасната му бърлога.
 • 
 • ЕДИНИЯТ ОЧИ ГИГАНТ ЛЕКСИКА