Движение на Тектонската Пластина

Updated: 8/18/2017
Движение на Тектонската Пластина

Storyboard Description

Трансформиране на Границата, Конвергентна Граница, Отклоняваща се Граница

Storyboard Text

  • ТРАНСФОРМИРА ГРАНИЦАТА
  • Плочките не се движат по-близо един до друг или по-отдалечени, но се плъзгат един след друг.
  • РАЗЛИЧНА ГРАНИЦА
  • Плочите се отдалечават един от друг и се произвежда нова литосфера.
  • КОНВЕРГЕНТНА ГРАНИЦА
  • Пластините се придвижват един към друг и плътният план се придвижва под по-малко гъстата плоча.