Фантастичен Лексикон на г-н Фокс

Фантастичен Лексикон на г-н Фокс

Storyboard Description

Фантастична книга на господин Фокс от Роалд Дал - речник

Storyboard Text

  • ИЗОБИЛИЕ
  • ОТЧАЯН
  • ДЕБНА
  • (Adj.) Пълна с хора, животни и т.н., които се движат наоколо. Бяха в огромна барака и цялото място беше покрито с пилета!
  • (Adj.) Склонни да правят всичко, за да променят много лоша ситуация и да не се грижат за опасността. Госпожа Фокс знаеше, че отчаяно се опитва да намери изход.
  • (V.) За да се движите бавно и тихо, особено в търсене на нещо. - Никога повече няма да дойдеш на фермата ми!
  • "ФАНТАСТИЧНА ГОСПОЖА ЛИСИЦА" РЕЧНИК
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family