Правителство на Древен Рим

Правителство на Древен Рим

Storyboard Text

  • МОНТАЖИ
  • МАГИСТРАТИ
  • СЕНАТ
  • Всички безплатни възрастни граждани от мъжки пол могат да участват в събрания. Гласовете на богатите обикновено се броят за повече от бедните. Асамблеите избираха магистрати и приемаха закони. Това беше форма на пряка демокрация.
  • Магистратите бяха избирани и често се преместваха от по-ниски до по-високи длъжности. Имаше квестори, едили, трибуни на плебса и претори. Двамата водещи консули ръководиха държавата, военните и бяха най-висшите съдии.
  • Сенатът бяха най-богатите и известни по-възрастни римски мъже, често бивши магистрати. Сенаторите бяха избрани от служител, наречен Цензор. Те помогнаха при приемането на закони, контролираха външната политика и държавните пари.
  • П: ПОЛИТИКА КЛОНОВЕ НА РИМСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family