Карта на Знаците на Дъглас

Updated: 5/27/2017
Карта на Знаците на Дъглас

Storyboard Description

Думите на Фредерик Дъглас - Карта на знаците

Storyboard Text

 • ФРЕДЕРИК ДВУГЛАС
 • Г-ЖА. МИНАЛИТЕ
 • Какви предизвикателства има този характер?
 • Черти на Характера:
 • Черти на Характера:
 • • Наблюдават се приятелите и семейството му • Като биете, студено, гладувате • Претоварване • Загубата на чувство за самоуважение • Загубата на надежда • Да сте в затвора
 • Как се променя този характер с течение на времето?
 • • интелигентен • определена • силен • състрадателен
 • Дъглас става по-добре образован и по-уверен във времето. Той също така расте по-разярен от робството и решен да бъде свободен или да умре.
 • Г-Н. ЯТО
 • Г-Н. HUGH AULD
 • Каква е отношението на разказвача към този герой?
 • Черти на Характера:
 • Черти на Характера:
 • Как този герой взаимодейства с главния герой?
 • МОМЧЕТАТА В БАЛТИМОР
 • БАБА НА ДВУГЛАС
 • АБВ
 • Каква е отношението на разказвача към тези герои?
 • Черти на Характера:
 • Черти на Характера:
 • Как тези символи взаимодействат с главния герой?
 • ПОЛКОВНИК ЛОЙД
 • Каква е отношението на разказвача към този герой?
 • Черти на Характера:
 • Как този герой взаимодейства с главния герой?
 • Как този герой взаимодейства с главния герой?
 • Г-Н. СВОБОДНА ЗЕМЯ
 • Каква е отношението на разказвача към този герой?
 • Черти на Характера:
 • Как този герой взаимодейства с главния герой?
 • Как този герой взаимодейства с главния герой?
 • Г-Н. RUGGLES
 • Каква е отношението на разказвача към този герой?
 • Черти на Характера:
 • Как този герой взаимодейства с главния герой?
 • Как този герой взаимодейства с главния герой?
 • Каква е отношението на разказвача към този герой?
 • Каква е отношението на разказвача към този герой?
 • Каква е отношението на разказвача към този герой?