Инфографика за Кибертормоз

Инфографика за Кибертормоз

Storyboard Description

Накарайте учениците да проучат статистика и информация за тормоза и да създадат инфографика, която да помогне за спиране на тормоза в училище. Статистика от https://www.stompoutbullying.org/get-help/about-bullying-and-cyberbullying/issue-bullying

Storyboard Text

 • Кибертормоз
 • Преструвайки се на някой друг, който да им навреди
 • Споделяне на нечия лична информация
 • Разпространение на слухове
 • 43% от студентите съобщават за насилие в кибер
 • Споделяне на непохватни изображения без разрешение
 • Изпращане на средни или заплашителни съобщения
 • Целенасочен тормоз
 • Кибертормозът може да се случи 24/7
 • Застанете за връстниците си
 • Разпознайте знаците Уведомете възрастен Кажете на хулиганите да спрат Разпространете положителни съобщения Не споделяйте информация без разрешение
 • онлайн и чрез текст
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family