Речник на Върха и Гънките

Updated: 5/26/2017
Речник на Върха и Гънките

Storyboard Description

Речник на Върха и Гънките Топ и Дънки Книга от Джанет Стивънс

Storyboard Text

  • БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
  • МРЪЩЕНЕ
  • ЖЪТВА
  • (Н.) изобилие от ценни притежания или пари "Баща му беше труден работник и мечтател на бизнеса и той му бе дал цялото си богатство на сина си".
  • (Н.) гневно или лошо изтръпване "Беър погледна купчината си и се намръщи.
  • (Н.) процесът или периодът на събиране на реколтата "Когато беше време за жетвата, Хеър извика:" Събуди се, мечка! Получаваш върховете и получавам дъното ".
  • Речник на Върха и Гънките