Големи Очаквания Тема

Updated: 5/27/2017
Големи Очаквания Тема

Storyboard Description

Големи Очаквания Тема

Storyboard Text

 • ПРИЯТЕЛСТВО
 • Въпреки промените на Пип в романа, истинските му приятели остават лоялни към него.
 • ПРИМЕР 1
 • Как смеете да се отнасяте към другите по този начин. Какво се е случило с теб?
 • ПРИМЕР 2
 • Винаги сме били най-добри приятели, нали Ол Чап!
 • ПРИМЕР 3
 • Дръж, аз ще намеря място за теб в кабинета ми!
 • Въпреки, че Biddy знае, че Estella не е добър човек за Пип, тя все още му помага да се учи и да се възпитава. Тя служи като глас на разума и постоянно напомня на Пип колко зле третира другите.
 • Джо е като брат и баща на Пип, той никога не го изоставя и дори изплаща пипс неприлични дългове.
 • Хърбърт помага на Пип, като му предоставя работа, дори след като Пип губи богатството си и е почти хвърлен в затвора на длъжниците.