Фрек сок - Речник

Updated: 5/27/2017
Фрек сок - Речник

Storyboard Description

Учебни Планове за Учебна сок за Ухапване на сок

Storyboard Text

  • БЕЗПОКОЯ
  • Задачата на деня: Предложете помощ!
  • ОТСТЪПКА
  • Това е цяла 5 седмици от надбавка!
  • ПЪТЕКА
  • Задачата на деня: Предложете помощ!
  • (V.) Да направиш усилие да направиш нещо. Андрю едва ли чакаше да дойдат 3:00. Той не се притесняваше да брои луничките на Ники Лейн (стр. 20)
  • (Н.) Парична сума, която се дава редовно И 50 цента бяха много пари. Беше пет седмици от помощите! (Стр. 12)
  • (N.) проходимост между или по протежение на участъци от седалки. Приземи се в средата на пътеката. (Стр. 18)
  • "Фрекъл сок" Лексика