Приказка за Despereaux - Гледна Точка

Updated: 5/27/2017
Приказка за Despereaux - Гледна Точка

Storyboard Description

Приказка за Despereaux - Гледна Точка

Storyboard Text

  • "Но, читателю, той слушаше сладкия звук ..."
  • 
  • Какво правиш? Scurry!
  • Чувствам се смел!
  • Разказвачът говори директно на читателя.
  • Разказвачът знае какво мислят героите.
  • ГЛЕДНИ ТОЧКИ
  • Разказвачът знае какво чувстват героите.