Водопровод

Водопровод

Storyboard Description

Водопроводът е система от свързани тръби, вентили и резервоари, използвани за преместване на газове и течности около сгради. Системите могат да включват отопление и охлаждане, питейна вода и отпадъци. Водопроводните системи са много важни за общественото здраве, тъй като осигуряват чиста питейна вода и отнемат потенциално вредни отпадъчни води.

Storyboard Text

  • ВОДОПРОВОД Водопроводът е система от свързани тръби, вентили и резервоари, използвани за преместване на газове и течности в и около сградите. Системите включват отопление, охлаждане, питейни и отпадъчни води. Водопроводните системи са много важни за общественото здраве, тъй като осигуряват чиста питейна вода и отнемат потенциално вредните отпадъчни води.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family