Скарлетът Ibis Символизъм & Теми

Updated: 5/27/2017
Скарлетът Ibis Символизъм & Теми

Storyboard Description

Scarlet Ibis символика и теми

Storyboard Text

  • ГОРДОСТ
  • "В мен има (и с тъга, че го наблюдавах в други) възел на жестокост, нанесен от потока на любовта, както нашата кръв понякога носи семето на нашето унищожение ..."; "Всички ние трябва да имаме нещо, за което да се гордеем"; "Гордостта е прекрасно, ужасно нещо, семе, което носи две лозя, живот и смърт." Тези фрази показват на читателя как гордостта е двустранна. Учи на Лейди да ходи, а заради егоистичните причини на разказвача.
  • Защо плачеш? Ти учиш Лейди да ходи! Това е невероятно.
  • ПРИМЕР
  • Не мога да им кажа, че съм го направил за себе си, така че децата в училище няма да ме дразнят.
  • В тази история червеният ибис представлява Лейди. Подобно на Ibis, Doodle е роден и поддържан червеникав оттенък. В историята цветът представлява предупреждение за смъртта, която ще дойде. Смъртта на птицата и смъртта на Doodle се отразяват един друг: краката и врата на птицата са разположени като тялото на Doodle; И двете се намират под дърво или храст, който се позовава на червено в името си; И двете са загубени при буря. Ibis също е рядко, подобно на Doodle. Нейната рядкост, съчетана с червения цвят, показва, че техните съдби са свързани.
  • ЧЕРВЕНО ИБИС
  • Тя е толкова слаба и безпомощна .. като мен.