Cerberus

Updated: 8/24/2017
Cerberus

Storyboard Description

Cerberus триглаво куче Cerberus гръцка митология | Три главно куче | Хадес куче

Storyboard Text

  • CERBERUS Cerberus е триглавото куче, което пази портите на Хадес, предотвратявайки влизането на всеки жив човек и избягване на всяка душа.