Изобретението на Балона с Горещ Въздух

Изобретението на Балона с Горещ Въздух

Storyboard Description

Балонът с горещ въздух е въздухоплавателно средство, по-леко от въздуха, което се състои от балон, пълен с нагрят въздух, с кошница отдолу. Въздухът се нагрява в повечето случаи с помощта на открит пламък.

Storyboard Text

  • БАЛОН С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ Балонът с горещ въздух е въздухоплавателно средство, по-леко от въздуха, което се състои от балон, пълен с нагрят въздух, с кошница отдолу. Въздухът се нагрява в повечето случаи с помощта на открит пламък.
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family