Unknown Story

Unknown Story
More Dancing Characters

Create your own Storyboard

Try it for Free!
Dancing Characters

Create your own Storyboard

Try it for Free!

Storyboard Text

 • Saranggola ni Efren Abueg
 • Earth thomas B. Baruno
 • itay hindi ako marunong
 • bibili na lamang ako ng papel at kawayan
 • Wag kang mag alala tuturuan kita
 • Bumili nga ito ng papel at kawayan at tinuruang gumawa ng saranggola ang anak.
 • Anak, pag-aralan mo na lamang mapalipad ang saranggola nang mataas. Madadaig mo ang taas at tagal ng lipad ng guryon!
 • Kinakantyawan ako sa bukid, Tatay,” anang bata. “Anak daw ako ng may-ari ng kaisa-isang istasyon ng gasolina sa bayan… bakit daw kay liit ng saranggola ko!
 • Tatay... ibili mo ako ng guryon
 • Tinuruan nga ng ama ang bata ng higit na mataas na pagpapalipad ng saranggola, pati na ang pagpapatagal niyon sa kalawakan. Nalagpasan nga ng saranggola niya ang ilang guryon. Ang iba namang guryon na lumipad nang pagkataas-taas ay nalagutan ng tali at nagsibagsak, bali-bali ang mga tadyang, wasak-wasak.
 • Tingnan mo…hindi nasira,” nagmamalaking wika ng ama. “Kung guryon ‘yan, nawasak na dahil sa laki. Kaya tandaan mo, ang taas at tagal ng pagpapalipad ng saranggola ay nasa husay, ingat at tiyaga. Ang malaki ay madali ngang tumaas, pero kapag nasa itaas na, mahirap patagalin doon at kung bumagsak, laging nawawasak.
 • Nakalimutan na ng batang iyon ang tungkol sa saranggola nang maging katorse anyos siya. May iba na siyang hilig; damit, sapatos, malaking baon sa eskwela, pagsama-sama sa mga kaibigan.
 • Anak… dalawang sapatos lamang ang gagamitin mo sa pasukang ito. Kung masira, saka na papalitan. Magtitipid ka rin sa damit at huwag kang gasta nang gasta. Hindi madaling kitain ang salapi
 • Kawawa nga ako, Tatay,
 • Disente ka naman, a. Malinis ang damit mo, husto ka sa mga gamit sa eskwela at husto ka rin sa pagkain. Hindi dapat sobra sa mga pangangailangan ang isang kabataang tulad mo. Hindi natututuhan ang pagtitipid
 • Hindi naunawaan ng bata ang paliwanag ng ama at nagkaroon siya ng hinanakit dito. Tinipid siya sa lahat ng bagay, hinigpitan sa pagsama-sama sa mga kabarkada at madalas, pinatatao sa istasyon ng gasolina at pinatutulong sa machine shop kung araw na walang klase.
 • Hindi totoo ang sinabi mo, anakAlam mo mataas ang pangarap niya para sa iyo.
 • Ibig niyang maging mahusay kang inhinyero.
 • Pinahihirapan talaga ako ng Tatay, Kaisa-isa pa naman akong anak, ang turing niya sa akin… parang ampon!
 • Bakit? Ano ang gusto niya para sa akin?
 • Hindi na kumibo ang bata at hindi rin napawi ang hinanakit niya sa ama. Gayunman, hindi siya makapaghimagsik dito. Iginagalang niya ito at pati ang kanyang ina.
 • Anak ako ang tanging may-ari ng istasyon ng gasoline at machine shop sa bayan natin, pero ang itsura ko… parang anak ng pobre.
Over 30 Million Storyboards Created
Storyboard That Family